dilluns, 21 de novembre de 2011

Qui era Mestre Guillemet?

Biografia

Gabriel Coll i Mulet nasqué a Santa Eugènia l´1 de febrer del 1897, al Quarter Primer casa número 20. Fill d´Antoni Coll i Santandreu i de Rosa Mulet i Montblanch, de Santa Eugènia. Tenia tres germanes.
Aprengué les primeres lletres amb el mestre Bartomeu Pastor, el qual va estar destinat a Santa Eugènia des del 1899 a 1909, i deixà una forta impressió dins la seva formació.
Als desset anys, va acreditar la seva suficiència a l´Institut de Balears el dia 15 d´octubre del n1913. El ministre d´Instrucció Publica i Belles Arts li atorga el Títol de mestre de primera ensenyança elemental, en nom de SM el Rei, el dia 1 d´agost del 1914.

El primer nomenament com a metre interí va ésser el 15 d´abril del 1916, a l´escola nacional de nins de Sencelles, càrrec que exercí fins al 15 de febrer del 1917.

L´1 de setembre de 1919 és destinat, com a mestre interí, a l´escola de Sant Joan Baptista (Eivissa) fins al 7 d´abril del 1920.

El 28 d´abril del 1920 el destinen a Sant Cristòfol (es Mercadal, Menorca) fins al 19 de desembre del 1920.

El 7 de gener del 1921 ocupa plaça de mestre interí a l´escola d´Artà, fins a l´1 de setembre del 1921.

L´1 de setembre del 1921 ocupa plaça de mestre interí a l´escola d´Esporles, fins al 24 de setembre del 1922.

El 7 d´octubre del 1922 ocupa plaça del mestre interí a l´escola d´Andratx, fins al 6 de juny del 1923.

Aprova les oposicions el 1923, la primera destinació com a mestre propietari fou a l´escola Mixta de Cela, Lobios (Orense), on va prendre possessió el 7 de juny del 1923. Després, el 13 de setembre del 1924, s´incorporà per permuta a l´escola nacional de Cabaleiros, al municipi de Lobera (Orense).

El dia 22 de maig del 1929 pren possessió com a mestre titular de l´Escola Nacional de Nins de Santa Eugènia.

La seva tasca docent fou interrompuda pels esdeveniments derivats de la Guerra Civil. Gabriel Coll i Mulet fou suspès i separat del servei a partir de l´1 d´octubre del 1936 i no tornà a exercir com a mestre nacional mai més.
Va morir el 23 d´abril del 1972 a l´edat de setanta-cinc anys.


Dades de la tasca desenvolupada per "Mestre Guillemet" a l´escola de Santa Eugènia

De la seva tasca, en queden referències a les actes de la Junta d´Instrucció Pública i Consell Local de Primera Ensenyança. Des de la seva presa de possessió queda ben patent la seva il.lusió per treballar per l´escola del seu poble.
Acta del 28 de maig del 1929: "...prometió trabajar con ahínco para que la cultura popular y principalmente del niño sea la mayor possible; interesando de la Junta y del Ayuntamiento,su cooperación para que, aunados todos en un mismo ideal se pueda lograr lo que se desea."
A un article, escrit per ell i publicat a El Magisterio Balear, el 6 d´abril del 0931, amb el títol "Santa Eugenia en Marcha", posa de manifest els seus principals objectius:
  • "... interés para buscar dar forma y llevar a la práctica el proyecto de construir una escuela de grados conforme a las exigencias actuales."
  • "... alejar el baldón del analfabetismo que sobre el municipio pesa."
  • Dotar l´edifici actual de material pedagògic, que aconsegueix en gran part del comerciant i amic Pedro Coll (establert a Alemanya) i de l´Ajuntament.
Una gran majoria de les actes del Consell Local de Primera Ensenyança, del qual Gabriel Coll era el secretari, tracten de l´adquisició del solar per a la construcció d´una nova escola i de la compra de material per part de l´Ajuntament. També a l´acta de 28 de desembre del 1932 queda constància de l´inici de les classes nocturnes per a persones adultes. De la seva inquietud pel perfeccionament, queda constància a l´acta de 28 d´agost del 1932:
"Los miembros del Consejo Local manifiestan haber visto con satisfacción que el maestro Sr. Coll siga el curso oficial de Avicultura que se da en Consell los jueves por la tarde, como también el de Psiquiatria que en la tarde del sábado y los domingos se da en el Museo Pedagógico Provincial".

El llibre Escola i Societat, de Jaume Oliver, fa referència a aquesta secció de psiquiatria escolar dirigida per Dr. Joan I. Valentí que aglutinava els mestres interessats per la psicologia infantil.
Hem de destacar que l´escola de Consell era aleshores capdavantera des del punt de vista pedagògic. El mestre Miquel Deyà hi va introduir per primera vegada a Mallorca el mètode Freinet. El contacte amb Consell, per part de Gabriel Coll, no es va reduir al curs esmentat, ja que es va casar amb Magdalena Pons, mestra de pàrvuls d´aquest poble.

De la seva tasca a Santa Eugènia a més de les fonts orals, hi ha cartes dels seus alumnes que ens descriuen les visites a Palma, sa Pobla i les activitats realitzades, les quals són d´un gran interès educatiu.
Llorenç Mª Duran, introductor del mètode globalitzat de Décroly i que féu una gran aportació a la pedagogia mallorquina recorda i anomena expressament l´excel.lent labor de Gabriel Coll a Santa Eugènia.

L´inspector en cap Joan Capó deixà constància escrita de la seva feina a Santa Eugènia:
"El señor Coll es uno de los maestros capacitados. Conocedor de los niños por sus estudios prácticos y del modo de ser del pueblo, ha podido levantar esta escuela, empleando procedimientos adecuados, muy prácticos y acomodados. La Inspección en su visita de hoy queda satisfecha de lo que el Sr. Coll lleva realizando y espera de él, el resurgimiento escolar del pueblo."

El nom de Mestre Guillemet a l´escola de Santa Eugènia

El Consell Escolar de l´escola pública de Santa Eugènia, en sessió de 29 d´octubre de 1996, proposa el nom de Mestre Guillemet, com a nom de l´escola, a partir de l´informe elaborat per l´inspector d´educació Sr. Miquel Coll i Canyelles.

L´Ajuntament de Santa Eugènia, en sessió ordinària de dia 27 de novembre de 1996, acorda per unanimitat acceptar com a nom del col.legi públic de Santa Eugènia Mestre Guillemet

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada