dijous, 27 de novembre de 2014

VE'T AQUÍ ELS REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT DE LA NOSTRA ESCOLA

Són els/les delegats i subdelegats  que cada classe de primària ha triat perquè els representin. Es reuniran al llarg del curs en vàries ocasions amb la direcció del centre per participar, decidir i reflexionar sobre la nostra escola.

1r: Lua Capó i Aina Ribes
2n: Júlia Figuerola i Paula Vidal
3r: Laia Posada i Úrsula Sales
4t: Núria Aragón i Pau Parets
5è: Xisca López i Marc Amer
6è: Núria Pons i Miquel Ramis


dimarts, 30 de setembre de 2014

Renovació parcial Consell Escolar 2014

Atesa la instrucció1/2014 del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans per a la renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents privats concertats, hem de dur a terme una renovació parcial d'aquest òrgan. 

Abans de dia 12 de desembre de 2014 s'ha de realitzar la sessió de constitució del nou consell escolar. Us anirem informant del procés i del seu calendari. 

El cens de mares i pares romandrà exposat als dos taulers de l'escola (un a l'entrada de la barrera gran i l'altre a la del parc infantil) a partir de dia 30 de setembre de 2014. 

Sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral 3 d'octubre, a les 09:00 hores, a la secretaria.

dimarts, 10 de juny de 2014

PTIL 2014/15


Benvolgudes famílies,

 

D’acord amb l’Ordre de la Consellera d¡Educació, Cultura i Universitats del 9 de maig de 2014, on es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents,  el nostre centre realitza les pertinents adequacions i modificacions  per ajustar-se a aquest ordre.

És important senyalar que el nostre centre només té en plantilla per al curs 2014/15 una mestra amb la titulació necessària per impartir matèries en llengua anglesa. En el cas que la Direcció de Planificació,  Infraestructures i Recursos Humans no augmenti amb més professorat acreditat per impartir matèries en llengua anglesa,  aquesta proposta d’organització per al curs proper no podrà ser portada a terme, i caldran les modificacions necessàries que proposi la Conselleria per complir l’Ordre.

 

 

 

INFANTIL

ANNEX 3

 

           3anys

            4 anys

            5 anys

Català

Totes les àrees que no es

facin en cast. i anglès

Totes les àrees que no es

facin en cast. i anglès

Totes les àrees que no es

facin en cast. i anglès

                           TOTAL

18,5h

18,5h

18,5h

Castellà

Psicomotricitat 1’5h

Taller conta-contes 1h

Psicomotricitat 1’5h

Taller conta-contes 1h

Psicomotricitat 1’5h

Taller conta-contes 1h

                            TOTAL

2,5h

2,5h

2,5h

Anglès

         Anglès  1’5h

        Anglès  1’5h

      Anglès  1’5h

                             TOTAL

1,5h

1’5h

1,5h

 

 

 

 

ANNEX 4

DISTRIBUCIÓ    HORÀRIA  A  PRIMÀRIA  

 

    PRIMER

     SEGON

     TERCER

     QUART

    CINQUÈ

     SISÈ

 

CATALÀ

Català     4h

Matemàtiques  4h

Naturals          1h

Socials            1h

EF                   1,5h

Català      4h

Medi       2h

Mat.      4h

EF         1,5h

 

Català   3’5h

Mat.      4h

Naturals    1h

Socials       2h

EF            1h

Català   4h

Mat.   4h

EF        1h

Medi     2’5h

Català   3’5h

Mat.     4h

EF            1h

Socials     1h

Naturals    1h

Català   3’5

Mat.   4h

EF            1h

Medi       2h

Total

11,5h

11,5h

11,5h

11,5h

10,5h

10,5h

 

CASTELLÀ

Castellà    4h

Religió    1’5h

Música   1h

EF         0,5h

Castellà  4h

Religió  1’5h

Música   1h

EF         0,5h

 

Castellà  3’5h

Religió    1’5h

Música    1h

EF          1h

Castellà    3’5h

Religió     1’5h

Música      1h

EF            1h

Castellà    3’5h

Religió      1’5h

Música     1h

EF            1h

Castellà    3’5h

Religió      1’5h

Música     1h

EF             1h

Total

7h

7h

7h

7h

7h

7h

 

ANGLÈS

Anglès  2h

Plàstica  1h

Naturals  0’5h

Socials     0’5h

Anglès   2h

Plàstica 1h

Medi      1h

Anglès    2’5h

Plàstica   1h

Naturals  0’5h

 

Anglès       2h

Plàstica      1h

Medi           1h

 

Anglès   3h

Plàstica   1h

Naturals   0’5h

Socials     0’5h

Anglès   3h

Plàstica  1h

Medi      1h

 

Total

4h

4h

4h

4h

5h

5h

TOTAL

22,5h

22,5h

22,5h

22,5h

22,5h

22,5h

 

ANNEX 2

Nivell

Matèria

Nom professor/a

Codi especialitat

Data habilitació

Infantil

Anglès

F.Mª Jaquotot Coll

0597FI

1991

 

Primer

Anglès

F.Mª Jaquotot Coll

0597FI

1991

 

Plàstica

Plaça quota

 

 

 

Naturals

Plaça quota

 

 

 

Socials

Plaça quota

 

 

Segon

Anglès

F.Mª Jaquotot Coll

0597FI

1991

 

Plàstica

Plaça quota

 

 

 

Medi

Plaça quota

 

 

Tercer

Anglès

F.Mª Jaquotot Coll

0597FI

1991

 

Plàstica

Plaça quota

 

 

 

Naturals

Plaça quota

 

 

Quart

Anglès

F.Mª Jaquotot Coll

0597FI

1991

 

Plàstica

Plaça quota

 

 

 

Medi

Plaça quota

 

 

Cinquè

Anglès

F.Mª Jaquotot Coll

0597FI

1991

 

Plàstica

Plaça quota

 

 

Cinquè

Naturals

Plaça quota

 

 

 

Socials

Plaça quota

 

 

Sisè

Anglès

F.Mª Jaquotot Coll

0597FI

1991

 

Plàstica

F.Mª Jaquotot Coll

0597FI

1991

 

Medi

Plaça quota