dimarts, 27 d’octubre de 2015

Memòria del curs 14-15

A continuació teniu la Memòria del curs 2014-2015 aprovada pel Claustre i pel Consell Escolar del centre

Memòria final de curs 14-15

dilluns, 26 d’octubre de 2015

Informacions de la sessió del Consell Escolar de dia 20 d'octubre de 2015

El passat 20 d'octubre el consell escolar en ple va aprovar per unanimitat la PGA on s'exposen en detall totes les actuacions i el sentit de cada una d'elles que durem a terme a l'escola en el present curs. A la mateix PGA es detalla el protocol quie seguirem amb la instalació dels aires condicionats que volem equipar per a les principals dependències de l'escola per a la primavera del 2016. A més de la PGA, es varen apovar per unanimitat dues mocions adreçades al Batle de Santa Eugènia. Tots quatre documents els teniu disponiblesa continuació.