dilluns, 28 de novembre de 2016

ELLS SERAN ELS NOUS REPRESENTANTS DE LES FAMÍLIES AL CONSELL ESCOLAR.

Enhorabona, Francis i Felip! I també a Miquel i a Ramon com a candidats. Qualsevol dels quatre eren excel·lents candidats per representar molt bé a l'escola. Moltes gràcies a tothom!

 D'un cens de 215 pares i mares, en varen votar 60, la qual cosa representa un 28 %. Haguéssim preferit una major participació de les famílires i per això volem agrair especialment a aquells pares i mares que varen venir a votar.

dilluns, 14 de novembre de 2016

Eleccions Consell Escolar

Aquests són els pares i mares que es presenten com a candidats al nostre consell escolar. Tots ells, excel·lents candidats! Gràcies per la vostra implicació!
Els dia de les votacions serà el 22 de novembre amb tres horaris:
Matí: de 8.30h a 9.30h.
Migdia: de les 14h a les 15h.
Horabaixa: de les 19.30h a les 20.30h.
Per poder votar cal dur el DNI en vigor.
És molt important la vostra participació.


dimecres, 26 d’octubre de 2016

Bunyols per les verges

Com cada any l'APIMA ha organitzat una bunyolada per poder celebrar la festa de les verges a l'escola. Les padrines i mares que hi participen fan que cada any passem molt de gust de berenar de bunyols ben dolços. 
Si voleu veure fotos i si voleu estar al cas del que fa l'APIMA consultau la seva pàgina de Facebook: https://es-es.facebook.com/amipa.mestreguillemet


dimecres, 4 de maig de 2016

PROJECTE DE LÍNIA DE CENTRE

És un projecte en que hi estam treballant des de fa bastants anys i on l’objectiu és vertebrar pedagògica i metodològicament totes les etapes educatives de l'escola per tal que li confereixin coherència i estructura pedagògica i perquè sigui l’expressió més clara del treball en equip que volem dur a terme. Aquesta tasca compta amb l’assessorament del Departament de Pedagogia de la Universitat de les Illes Balears, a través del professor Joan Jordi Muntaner.

dijous, 11 de febrer de 2016

El nou edifici de l'IES SANTA MARIA

El nou edifici de l'IES SANTA MARIA ja ha començat el seu conte enrere i s'espera  poder-lo inaugurar per al proper curs 2017/18. És una bona notícia pels pobles de Santa Maria i de Santa Eugènia i molt especialment per la nostra escola ja que finalment podrem gaudir d'unes instal·lacions dignes com les que ens correspon. Així doncs, els nostres alumnes que ara fan 5è seran els que estrenaran les noves instal·lacions. Moltes gràcies a les persones i institucions que ho han fet possible!

Aquí podeu consultar amb detall el projecte

dissabte, 6 de febrer de 2016

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR ORDINARI DE 26 DE FEBRER DE 2016

 Assistents en aquest consell escolar:
 • Antoni Picó, Francisca Gamundí i Miquel Vicens com a resident, secretària i cap d'estudis respectivament.
 • Per part del pares/mares: Francesca Ramis, Javier Bascuñana, Guillem Riera i Teresa Lebrero . * Absències: Eli Cabrer
 • Per part de l'Ajuntament: Eliana Benítez i Francisco Martorell
 • Per part dels mestres: Tomeu Parets, Mª Francisca Fuster, Francisca Jaquotot, Joana Llabrés i Jaume Garcia
 • Instal·lació d'aires condicionats:
L'Ajuntament es compromet a instal·lar els aires condicionats a tot l'edifici escolar i avançar la totalitat del cost de la instal·lació, que anirà a càrrec, a parts iguals, entre l'escola, l'Amipa i l'Ajuntament. Les dues primeres es comprometen a satisfer les seves quotes de 1.500 € anuals fins a la liquidació del deute. (L'Amipa, per la seva banda, no pot comprometre's a aquesta quantitat i la quantia que pugui aportar anualment dependrà del seu pressupost anual com associació.) La instal·lació estarà enllestida la primavera de 2016 i la preinstal·lació elèctrica anirà a càrrec de l'Ajuntament, per a la qual es compta, segons el batle, amb el personal autoritzat per a dur-la a terme.

L'obra sofrirà un increment respecte a la inversió prevista i si aquesta supera la quantitat de 18.000 €, caldrà fer un concurs públic de licitació de la instal·lació.
 • Mocions presentades al Sr. Batle:
 • El Sr. Batle es compromet a no permetre la celebració de festes de quintos a l'escola que suposin un risc per a les instal·lacions escolars i per a la integritat de l'alumnat però si permetrà aquelles celebracions de quintos amb companyia de familiars i que assegurin l'ordre i la salvaguarda de les instal·lacions, la seguretat i que prevenguin qualsevol perill o incidència que llavors tenguin repercussió directe en el desenvolupament de les classes. A banda d'això, el Sr. Batle es compromet a comunicar per escrit qualsevol esdeveniment o activitat que s'hagi de celebrar a l'escola en horari no lectiu.
 • El Sr. Batle no es compromet a respectar les decisions del consell escolar, màxim òrgan de gestió i funcionament del centre, i posa de relleu que aquest òrgan no té competències sobre l'horari no lectiu.
Es fa constar que la totalitat del consell escolar va considerar, en la sessió duita a terme el mes d'octubre, que celebracions com la dels quintos no són les més adequades per dur a terme en un centre escolar i que hi han alternatives més adients que les de l'escola. També es va considerar que totes les activitats que es duen a terme fora de l'horari lectiu poden condicionar el normal desenvolupament de les classes i que se n'ha de fer un acurat seguiment.
 • Reforma del gimnàs:
Al llarg del mes de febrer tendrà lloc la reforma del gimnàs, aprovada per l'IBISEC (Institut Balear d'Infraestructures Educatives i Culturals) segons informe redactat per l'escola, per donar solució a les greus deficiències estructurals que presenta aquesta instal·lació des de la seva inauguració ( grans filtracions d'aigua i deteriorament del terra). L'IBISEC assumirà el cost íntegre de la reforma.
 • Normativa d'usos no lectius de l'edifici escolar:
- En el segon trimestre, la direcció de l'escola i la regidoria d'educació de l'Ajuntament es comprometen a elaborar un document que reguli els usos de l'escola en horari no lectiu amb l'objectiu que aquests no alterin ni interfereixin negativament en el desenvolupament de les classes.

 • Altres acords presos:
 • S'acorden el compte de gestió de 2015 i el pressupost del 2016
 • S'acorda prorrogar el contracte del menjador escolar per al curs 16/17 amb el restaurant Can Arabí.